Modular Sofas

Houston 2 Seater Sofa Grey (2 Piece)
Houston 2 Seater Sofa Grey (2 Piece)
Regular price $799.00 Sale price $579.90
Houston 3 Seater Sofa Grey (3 Piece)
Houston 3 Seater Sofa Grey (3 Piece)
Regular price $899.90 Sale price $679.90
Houston 4 Pieces Modular Sofa Grey
Houston 4 Pieces Modular Sofa Grey
Regular price $1,099.90 Sale price $759.90
Richmond Sofa Grey
Richmond Sofa Grey
Regular price $849.00 Sale price $549.90
Vivian Modular Sofa Grey
Vivian Modular Sofa Grey
Regular price $799.00 Sale price $539.90
Stream 3 Seater Sofa with Left Chase with Oak Leg Seal - Sofa
Stream 3 Seater Sofa with Left Chase with Oak Leg, Seal
Regular price $2,159.00 Sale price $1,699.00
Stream 3 Seater Sofa with Left Chase with Oak Leg Timberwolf - Sofa
Stream 3 Seater Sofa with Left Chase with Oak Leg, Timberwolf
Regular price $2,159.00 Sale price $1,699.00
Stream 3 Seater Sofa with Left Chase with Oak Leg Brown Colour - Sofa
Stream 3 Seater Sofa with Left Chase with Oak Leg, Brown Colour
Regular price $2,159.00 Sale price $1,699.00
Stream 3 Seater Sofa with Right Chase with Oak Leg Seal - Sofa
Stream 3 Seater Sofa with Right Chase with Oak Leg, Seal
Regular price $2,159.00 Sale price $1,699.00
Stream 3 Seater Sofa with Right Chase with Oak Leg Timberwolf - Sofa
Stream 3 Seater Sofa with Right Chase with Oak Leg, Timberwolf
Regular price $2,159.00 Sale price $1,699.00
Stream 3 Seater Sofa with Right Chase with Oak Leg Brown - Sofa
Stream 3 Seater Sofa with Right Chase with Oak Leg, Brown
Regular price $2,159.00 Sale price $1,699.00
Vivian Modular Sofa Blue
Vivian Modular Sofa, Blue
Regular price $799.00 Sale price $539.90