Modular Sofas

Houston 2 Seater Sofa Grey (2 Piece) -
Houston 2 Seater Sofa Grey (2 Piece)
Regular price $399.00 Sale price $369.90
Houston 3 Seater Sofa Grey (3 Piece) -
Houston 3 Seater Sofa Grey (3 Piece)
Regular price $499.90 Sale price $459.90
Houston 4 Pieces Modular Sofa Grey -
Houston 4 Pieces Modular Sofa Grey
Regular price $599.90 Sale price $559.90
Richmond Sofa Grey -
Richmond Sofa Grey
Regular price $849.00 Sale price $549.90
Vivian Modular Sofa Grey -
Vivian Modular Sofa Grey
Regular price $799.00 Sale price $539.90
Stream 3 Seater Sofa with Left Chase with Oak Leg, Seal - Sofa
Stream 3 Seater Sofa with Left Chase with Oak Leg, Seal
Regular price $2,159.00 Sale price $1,699.00
Stream 3 Seater Sofa with Left Chase with Oak Leg, Timberwolf - Sofa
Stream 3 Seater Sofa with Left Chase with Oak Leg, Timberwolf
Regular price $2,159.00 Sale price $1,699.00
Stream 3 Seater Sofa with Left Chase with Oak Leg, Brown Colour - Sofa
Stream 3 Seater Sofa with Left Chase with Oak Leg, Brown Colour
Regular price $2,159.00 Sale price $1,699.00
Stream 3 Seater Sofa with Right Chase with Oak Leg, Seal - Sofa
Stream 3 Seater Sofa with Right Chase with Oak Leg, Seal
Regular price $2,159.00 Sale price $1,699.00
Stream 3 Seater Sofa with Right Chase with Oak Leg, Timberwolf - Sofa
Stream 3 Seater Sofa with Right Chase with Oak Leg, Timberwolf
Regular price $2,159.00 Sale price $1,699.00
Stream 3 Seater Sofa with Right Chase with Oak Leg, Brown - Sofa
Stream 3 Seater Sofa with Right Chase with Oak Leg, Brown
Regular price $2,159.00 Sale price $1,699.00
Vivian Modular Sofa, Blue
Vivian Modular Sofa, Blue
Regular price $799.00 Sale price $539.90